Namık Kemal Kimdir

Namık Kemal Kimdir

namık kemal 300x159 Namık Kemal KimdirNamık Kemal; 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. Asıl adı Mehmet Kemal’dir ve ‘Namık’ adını ona Eşref Paşa vermiştir. ‘’Vaveyla, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı ve Hürriyet Kasidesi’’ gibi yazdığı vatan şiirleri sayesinde ‘’Vatan şairi’’ lakabını ile anılmaktadır. Bu şiirleri yazarken 93 harbi ve Bosna Hersek savaşlarından da etkilenmiştir. Dedesi Abdüllatif Paşa’nın yanında kalırken Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde özel öğrenim görüp; Arapça ve Farsça öğrendi. Bilgi ve kültür seviyesi yüksek olan Namık Kemal’in edebi yönü bu sayede gelişmiştir.
Namık Kemal, ‘Tasvir-i Efkâr’ adlı gazetede hükümeti eleştiren yazılar yazmış ve ‘İttifak-ı Hamiyet’ adlı gizli derneğe katılmıştır. Namık Kemal bu hükümeti eleştirip, halkı etkilen yazıları ve şiirleri sebebiyle sürekli sürgünlere gönderilmiştir. Tanzimat dönemi düşünürlerinden olan Namık Kemal; sanat toplum içindir anlayışını benimsemiş ve düşünceleri sanatı sayesinde halka yaymıştır.
Namık Kemaledebiyatımıza birçok eser vermiştir ve bazı ilkleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca gazeteci olarak da Türk kültüründe önemli yere sahiptir. 2 Aralık 1888’de Sakız adasında ölmüştür.

email
Tags: ,

Etiketler: ,

Yorum Yaz

  • online moda
  • sayısal loto