Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

Petrol, doğal olarak oluşan Hidrokarbonlar karışımı. Genellikle sıvı “ham petrol” şeklindedir ama bazen Doğal Gaz da içerir. Petrolün, temel olarak plankton ve basit bitkilerden meydana gelen organik artıkların deniz dibine gömülerek üzerlerinin oksitlenme olmadan, hızla ince taneli tortularla örtülmesiyle oluştuğu sanılmaktadır. Bu organik artıklar oksijensiz ortamda bozunmuş ve daha sonra artan sıcaklık ve basıncın etkisi ile de Kraking reaksiyonuna uğrayarak parçalanmış ve böylece petrol meydana gelmiştir. İçinde petrol oluşan bu kaya yoğunlaşıp katılaşırken su ve petrol dışarı atılmışlardır. Bu sıvılar yavaş yavaş kumtaşı ya da kireçtaşı gibi gözenekli “rezervuar” kayaların içine sızmıştır. Daha sonra petrol yerleştiği bu kayalar içinde ikinci kez göç etmiş ve genel olarak üzerinde geçirgen olmayan bir katman bulunan bir kubbenin altında bir çeşit havuzumsu yatak oluşturmuştur. Bu durumda petrol çoğu kez doğal gaz da içermektedir.

petrol nedir 300x159 Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

Petrol dünyanın bazı yerlerinde yeryüzüne de sızmıştır. Örnek olarak Mezopotamya’da gelişen ilk uygarlıklar ve sonra gelenler, bu sızıntı petrolden kendi ölçülerinde yararlanmışlardır. Buna karşın yeryüzünde ilk petrol kuyusu 1859 yılında ABD de açıldı. O günden bu yana petrol üretimi, Rafineri’ler ve petrol tüketimi hızla gelişmiş ve bu arada Petrokimya Ürünleri endüstrisi doğmuştur. Günümüzde petrol, ürünleri ile dünya enerji gereksiniminin % 50′sini karşılamakta hem petrokimya endüstrisi hem de başka endüstriler için önemli bir hammadde kaynağı oluşturmaktadır. Çağdaş teknoloji ile yeryüzünde 5 km. derinliğe, denizde su üstünde 150 metre kadar derine inerek petrol aramak mümkündür. Petrol arama ve kuyu açma işlerinde döner matkaplar kullanılır. Yukardan basınçla gönderilen çamur bir yandan matkabın kırıp parçaladığı taşları yukarı çıkarırken bir yandan da petrolün yukarı kaçmasını engellemektedir. Delme işi bitip, kuyu tamamlanınca çoğu kez petrol kendi gaz basıncı ile yukarı çıkar, bazen de pompalar (tulumbalar) kullanılarak çıkarılır. Günümüzde başlıca petrol üretici ülkeler ABD, Suudi Arabistan, Körfez Ülkeleri, İran, Irak, Kuzey ve Batı Afrika, Venezuella ve Meksika’dır. İngiltere ve daha sonra Norveç de Kuzey Denizinden önemli ölçülerde petrol üretimine başlamışlardır. Yurdumuzda başlıca Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol çıkarılmaktadır. TRakya’da da bazı umut verici gelişmeler olmuştur.

nasıl oluşur Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

Ham petrol başlıca doymuş hidrokarbonlardan oluşmasına karşın, ayrıca, az oranda doymamış ve aromatik bileşikler ile oksijenli azotlu ve kükürtlü maddeleri de içerir. Esmer renkli, kendine özgü kokulu ve sudan hafif bir sıvıdır. Petrol kuyularından elde edilen ham petrol, suyu ve tuzu giderildikten sonra rafinerilerde işlenir. Orada Ayrımsal Damıtma ile petrol gazları (bütan gazı, tüpgaz) benzin, gazyağı, jet yakıtı, mazot-motorin, fueloil, kaydırıcı yağlar, vazelin ve asfalt gibi ürünler elde edilir. İstenmeyen maddeler sülfirik asit etkisi, ya da uygun bir çözücü ile alınarak giderilir. Değeri düşük ürünler ise kraking, alkilleme, reforming ve polimerleştirme gibi işlemlerde daha değerli olan ürünlere çevrilir. Bu arada bazı ürünler daha fazla işlenmek üzere petrokimya endüstrilerine gönderilir.

Phaidon Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi

3 Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

2 Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

1 Petrol Nedir, Petrol Nasıl Oluşur

email
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yaz

  • online moda
  • sayısal loto